Till RiistaWeb hemsidan
Till RiistaWeb hemsidan
Till RiistaWeb hemsidan Jägarnas Centralorganisation Vilt- och fiskeriforskningsinstitut
Evenemangsuppgifter Kontaktuppgifter Viltupgifter Licensansökan Suomeksi
In English
Med den här elektroniska tjänsten kan du ansöka om följande jaktlicenser och dispenser från Finlands viltcentral:
 • björn, stamvårdande (dispens)
 • lodjur, stamvårdande (dispens)
 • lodjur, stamvårdande, renskötselområde (dispens)
 • viltfåglar (dispens)
 • icke fredade fåglar (dispens)
 • hjortdjur, ny licens, JL 29 §
 • poikkeuslupa 41 A § Vahinkoperusteinen
 • poikkeuslupa 41 C § Vahinkoperusteinen
 • Om licenssökande är en privatperson (ansöker om licens åt sig själv eller är befullmäktigad att ansöka en sk. samlicens), ska licenssökande vara en person som identifieras av tjänsten och kontaktperson.
 • Om licens-/dispensansökaren är en registrerad jaktförening, skall personen som legitimerar sig till tjänsten (kontaktperson för ansökan) vara en person som har namnteckningsrätt för ifrågavarande samfund.
 • Om licens-/dispensansökare är ett annat samfund (t.ex. företag eller fastighetsbolag), skall personen som legitimerar sig till tjänsten (kontaktperson för ansökan) vara en person som har namnteckningsrätt eller en befullmäktigad person för ifrågavarande samfund.
 • Om licensansökaren är ett oregistrerat sällskap, ska licensansökaren vara en av tjänsten autentiserad person.
 • Du kan komplettera ansökan i den elektroniska tjänsten ända tills det, att du har sänt ansökan. Den sända ansökans uppgifter kan kompletteras, t.ex. genom att sända e-post till regionkontoret, tills det att beslutet har gjorts.
 • Obs! Sessionstiden i tjänsten är 60 min. Om man under den tiden inte sparar uppgifterna eller flyttar sig från sida till sida, avbryts sessionen och man måste logga in till tjänsten igen. Försäkra dig om att du sparar bl.a. längre motiveringstexter.
 • HUOM! Hirvieläimen pyyntilupahakemusta ei voi täydentää viimeisen jättöpäivän (30.4.2017) jälkeen. Korjaustarpeen kuitenkin ilmetessä ota yhteys suoraan aluetoimistolle.
Identifiering till tjänsten

E-postaddress


Lösenord


Om du inte har en Oma riista-kod, kan du också bekräfta din identitet genom att använda bankkoder.
Med bankkoder:
Copyright © 2001-2017 Finlands viltcentral & Naturresursinstitutet