Palaa RiistaWeb etusivulle
Palaa RiistaWeb etusivulle
Palaa RiistaWeb etusivulle Metsästäjäin Keskusjärjestö Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Tapahtumatiedot Yhteystiedot Riistatiedot Lupahakemus På svenska
In English
Tällä sähköisellä palvelulla voit hakea Suomen riistakeskukselta seuraavia pyynti- ja poikkeuslupia:
 • hirvieläin, uusi pyyntilupa, ML 29 §
 • karhu, kannanhoidollinen (poikkeuslupa)
 • susi, kannanhoidollinen (poikkeuslupa)
 • ilves, kannanhoidollinen (poikkeuslupa)
 • ilves, kannanhoidollinen, poronhoitoalue (poikkeuslupa)
 • riistalinnut (poikkeuslupa)
 • rauhoittamattomat linnut (poikkeuslupa)
 • poikkeuslupa 41 A § vahinkoperusteinen (suurpedot, saukko, hylkeet, euroopanmajava, hilleri, näätä, metsäjänis)
 • poikkeuslupa 41 C § vahinkoperusteinen (muut riistanisäkkäät, joita ei haeta hakemustyypillä poikkeuslupa 41 A § vahinkoperusteinen )
 • Jos luvanhakija on yksityishenkilö (joko itselleen lupaa hakeva tai valtuutettuna esim. ns. yhteislupaa hakeva), tulee luvanhakijan olla palveluun tunnistautuva henkilö ja yhteyshenkilö.
 • Jos luvanhakija on rekisteröity metsästysseura, tulee palveluun tunnistautuvan henkilön (hakemuksen yhteyshenkilön) olla ko. yhteisön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.
 • Jos luvanhakija on rekisteröity muu yhteisö (esim. yritys tai taloyhtiö), tulee palveluun tunnistautuvan henkilön (hakemuksen yhteyshenkilön) olla ko. yhteisön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai ko. yhteisön valtuuttama henkilö.
 • Jos luvanhakija on rekisteröimätön seurue, tulee luvanhakijan olla palveluun tunnistautuva henkilö.
 • Voit täydentää hakemusta sähköisessä palvelussa siihen asti, kun olet lähettänyt hakemuksen. Lähetetyn hakemuksen tietoja voi täydentää esim. lähettämällä sähköpostia aluetoimistolle, kunnes päätös on tehty.
 • Huom! Palvelussa on 60min istuntoaika. Jos tuona aikana ei tallenna tietoja tai siirry sivulta toiselle, istunto katkeaa ja palveluun pitää kirjautua uudelleen. Varmista, että pidät tallessa mm. pidemmät perustelutekstit.
 • HUOM! Hirvieläimen pyyntilupahakemusta ei voi täydentää viimeisen jättöpäivän (30.4.2017) jälkeen. Korjaustarpeen kuitenkin ilmetessä ota yhteys suoraan aluetoimistolle.
Tunnistautuminen palveluun

Sähköpostiosoite


Salasana


Jos sinulla ei ole Oma riista-tunnusta, voit myös tunnistautua pankkitunnuksia käyttäen.
Pankkitunnuksilla:
Copyright © 2001-2017 Suomen riistakeskus & Luonnonvarakeskus
Palautetta RiistaWebistä - Etusivulle - Palvelun tekninen ylläpito HiQ Finland