Palaa RiistaWeb etusivulle
Palaa RiistaWeb etusivulle
Palaa RiistaWeb etusivulle Metsästäjäin Keskusjärjestö Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Tapahtumatiedot Yhteystiedot Riistatiedot Lupahakemus På svenska
In English
Tällä sähköisellä palvelulla voit hakea Suomen riistakeskukselta seuraavia pyynti- ja poikkeuslupia:
 • karhu, kannanhoidollinen (poikkeuslupa)
 • ilves, kannanhoidollinen (poikkeuslupa)
 • ilves, kannanhoidollinen, poronhoitoalue (poikkeuslupa)
 • riistalinnut (poikkeuslupa)
 • rauhoittamattomat linnut (poikkeuslupa)
 • hirvieläin, uusi pyyntilupa, ML29§
 • poikkeuslupa 41 A § vahinkoperusteinen (suurpedot, saukko, hylkeet, euroopanmajava, hilleri, näätä, metsäjänis)
 • poikkeuslupa 41 C § vahinkoperusteinen (muut riistanisäkkäät, joita ei haeta hakemustyypillä poikkeuslupa 41 A § vahinkoperusteinen )
 • Jos luvanhakija on yksityishenkilö (joko itselleen lupaa hakeva tai valtuutettuna esim. ns. yhteislupaa hakeva), tulee luvanhakijan olla palveluun tunnistautuva henkilö ja yhteyshenkilö.
 • Jos luvanhakija on rekisteröity metsästysseura, tulee palveluun tunnistautuvan henkilön (hakemuksen yhteyshenkilön) olla ko. yhteisön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.
 • Jos luvanhakija on rekisteröity muu yhteisö (esim. yritys tai taloyhtiö), tulee palveluun tunnistautuvan henkilön (hakemuksen yhteyshenkilön) olla ko. yhteisön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai ko. yhteisön valtuuttama henkilö.
 • Jos luvanhakija on rekisteröimätön seurue, tulee luvanhakijan olla palveluun tunnistautuva henkilö.
 • Voit täydentää hakemusta sähköisessä palvelussa siihen asti, kun olet lähettänyt hakemuksen. Lähetetyn hakemuksen tietoja voi täydentää esim. lähettämällä sähköpostia aluetoimistolle, kunnes päätös on tehty.
 • Huom! Palvelussa on 60min istuntoaika. Jos tuona aikana ei tallenna tietoja tai siirry sivulta toiselle, istunto katkeaa ja palveluun pitää kirjautua uudelleen. Varmista, että pidät tallessa mm. pidemmät perustelutekstit.
Tunnistautuminen palveluun

Sähköpostiosoite


Salasana


Jos sinulla ei ole Oma riista-tunnusta, voit myös tunnistautua pankkitunnuksia käyttäen.
Pankkitunnuksilla:
Copyright © 2001-2017 Suomen riistakeskus & Luonnonvarakeskus
Palautetta RiistaWebistä - Etusivulle - Palvelun tekninen ylläpito HiQ Finland