Till RiistaWeb hemsidan
Till RiistaWeb hemsidan
Till RiistaWeb hemsidan Jägarnas Centralorganisation Vilt- och fiskeriforskningsinstitut
Evenemangsuppgifter Kontaktuppgifter Viltupgifter Licensansökan Suomeksi
In English
Finland

Meddela
rådjursbytet
på Webblankett!Riistaweb är en riksomfattande databas som omfattar Finlands viltcentralens och jaktvårdsföreningarnas kontaktuppgifter samt information om vilt och aktiviteter av olika slag. Utgående från förvaltningsenheterna kan du med hjälp av tjänsten söka önskade uppgifter. Förvaltningsenheterna är indelade i hela landet, områdena och jaktvårdsföreningarna. Vid sök av uppgifter om viltet kan du dessutom göra grafiska bilder av de flesta av de uppgifter tjänsten ger. Vid sök av uppgifter om fångsten av hjortdjur får du till din disposition färdiga temakartor som grundar sig på uppgifter från ett geografiskt informationssystem.

Uppgifterna i databasen hålls ajour av Finlands viltcentralen, jaktvårdsdistrikten samt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. Den information tjänsten ger är indelad i tre kategorier:

Evenemangsuppgifter omfattar uppgifter om aktiviteter och evenemang som arrangeras av Finlands viltcentralen och jaktvårdsföreningarna.

Kontaktuppgifter omfattar kontaktuppgifter för funktionärer och förtroendevalda inom Finlands viltcentralen och jaktvårdsföreningarna samt för personer som handhar olika uppgifter i andra organisationer.

Viltuppgifter omfattar uppgifter om jaktlicenser för licensbelagt vilt samt stammar och fångster av detta vilt, och dessutom uppgifter om bestånd och fångster av småvilt.


Till önskad kategori kommer du genom att klicka på vald kategori på fältet upptill.

Copyright © 2001-2017 Finlands viltcentral & Naturresursinstitutet