Palaa RiistaWeb etusivulle
Palaa RiistaWeb etusivulle
Palaa RiistaWeb etusivulle Metsästäjäin Keskusjärjestö Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Tapahtumatiedot Yhteystiedot Riistatiedot Lupahakemus På svenska
In English
Suomi

RiistaInfo
FAQ
Metsästysmahdollisuudet


Ilmoita
kaurissaalis
Webbilomakkeella!Riistaweb on Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten yhteys- tapahtuma- ja riistatiedoista koostuva valtakunnallinen tietokanta. Palvelussa voit tehdä hakuja hallintoyksiköihin perustuen. Hallintoyksiköitä ovat koko maa, toiminta-alueet ja riistanhoitoyhdistykset. Useimmista riistatietohakujen tuloksista voit muodostaa lisäksi graafeja. Hirvieläinten saalistietoja hakiessasi saat käyttöösi valmiita paikkatietoon perustuvia teemakarttoja.

Palvelun tietoja ylläpitävät Suomen riistakeskus, riistanhoitoyhdistykset sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Palvelun tiedot on jaettu kolmeen kategoriaan:

Tapahtumatiedot ovat Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten järjestämien tapahtumien sekä tilaisuuksien tietoja.

Yhteystiedot ovat Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten toimi- ja luottamushenkilöiden, sekä muiden organisaatiossa eri tehtävissä toimivien henkilöiden yhteystietoja.

Riistatiedot ovat pyyntiluvanvaraisten riistaeläinten kanta- pyyntilupa-ja saalistietoja sekä pienten riistaeläinten kanta- ja saalistietoja.


Haluamaasi kategoriaan pääset yläpalkin kategoriapainikkeista.

Copyright © 2001-2017 Suomen riistakeskus & Luonnonvarakeskus
Palautetta RiistaWebistä - Etusivulle - Palvelun tekninen ylläpito HiQ Finland